Choklad – vad innebär hög kvalitet?

Jag håller ofta chokladprovningar och då berättar jag om chokladens historia, tillverkning, olika kvaliteter, hur nyttigt det är att äta choklad och gärna vad man kan dricka till chokladen.

Denna vecka så har jag haft 3 st chokladprovningar och inför en av dessa läste jag på lite extra om Fairtrade och fick blodad tand…började leta efter mer information om hantering och då talar jag inte om hanteringen av själva kakaon utan mer om hanteringen av människorna bakom.

Arbetare på kakaoplantage

Hur kan vi konsumenter vara till hjälp? Vad kan vi ställa för krav?

Vad är kvalitet egentligen? Jag tänkte stolpa upp lite här nedan olika punkter gällande dessa områden. Vad jag också vill poängtera är att vi INTE ska börja bojkotta choklad för det skulle var förödande för odlarna. Vad vi istället ska göra är att ställa krav.

Kvalitet:

När man talar om choklad och kvalitet så förknippar man det ofta med lite finare choklad tillverkad av ex. producenterna Valrohna, Michel Cluizel, Amedei….

Olika kvaliteter på choklad

Här är en av producenternas förklaring på deras goda kvalitet;

Chokladproducenten Amedei från Toscana

”Each sample of the various stocks is tasted in the factory before it is approved for shipment; therefore, purchase does not take place based on description, but is based on the tasting of the sample itself.
When the cocoa arrives at Amedei’s factory, it undergoes a strict series of examinations to verify the qualitative standard. Then, various preliminary tests of acceptance reveal the quality of the beans, and allow the selection of different kinds of cacao and the codification according to their origin.”

Här talar vi alltså om kvaliteten av själva kakaobönan. Hur många mellanhänder senare förtäljer inte historien….

Sedan finns det andra producenter som talar om en helt annan kvalitet, bl a Amano och Askinosie;

Chokladproducenten Askinosie från Missouri

” We take the middle out of Middleman…

A stake in the Outcome™ is a business philosophy founded by Jack Stack. Originally intended for employees in the workplace, we have taken Stake in the Outcome ”upstream” to farmers linking quality, price and profit share. I personally travel to Ecuador, Honduras, Philippines and Tanzandia to meet with farmers and to share 10% of the net profits from the chocolate that was made with beans grown on their farms. We pay higher than Fair Trade prices, but that in itself is simply not enough. A Stake in the Outcome takes it a step further to guarantee quality and taste. – Shawn Askinosie, Founder & Chocolate maker.”

De har bestämt sig för att handla direkt av odlarna och ge dem mer betalt än vad Fairtrade organiserade företag betalar. Dessutom så skriver de kontrakt direkt med odlarna så att de dessutom får 10% av företagets årliga vinst som ska gå till skola och sjukvård i de byar de handlar bönorna ifrån.

Givetvis finns det fler producenter som handlar direkt av odlarna och sedan har vi producenter som handlar via Fairtrade.

En av dem är Green & Blacks:

Chokladproducenten Green & Blacks från London

” This long-term arrangement for Green & Black’s to be a significant buyer of organic cocoa beans produced by the TCGA gives economic security to the farmers and allows them to improve their quality of life. It’s given security to the farmers’ families, helping them to improve their quality of life, provide a better education for their families, and offer stability to the local community.

Today we continue to strengthen our link with the cocoa farmers of Belize by supporting their grower’s cooperative, the Toledo Cacao Growers Association (TCGA). Our arrangement with the farmers made during that eventful trip made by Craig and Jo many years ago meets the standards set by Fairtrade, allowing our Maya Gold product to be certified by the Fairtrade Foundation

In 2011, all Green & Black’s chocolate products are Fairtrade certified, as we continue to pay a fair price, developing strong relationships with producers and investing in the local infrastructure to improve lives in communities.”

Men själva kvaliteten på kakaobönorna då?

Här läste jag en skrämmande rapport och det handlar om priset på kakao. I 30 år så har kakaon varit väldigt billig men sedan 2006 så har priserna nästan tredubblats vilket innebär att kakaoinnehållet har sjunkit i % men framförallt, sjunkit i kvalité. För priset har inte sjunkit!!!!

Så tyvärr så finns det heller inte så många bra Fairtrade choklader på marknaden.

Priset kontra kvalitet?

Referenspriset för kakao, Cocia ICCO, nådde nyligen $ 3500/T, vilket är en uppgång på över 30% på ett år. (År 2000 låg det på ca $ 1000/T). Vad beror detta på? De största kakaoproducenterna i världen finns i västra Afrika. Ungefär 2/3 av all kakao kommer därifrån och problemet är att många av kakaoplantagerna i dessa länder blivit gamla och improduktiva som följd av tidigare låga kakaopriser, avsaknad av jordbruksreformer och investeringar samt krig och fattigdom.

Kakaofrukter växer på stammen och grenarna

Dessutom så har ett annat stort problem uppstått…

I Västafrika har odlingen av kakao knutits samman med avverkning av tropisk skog. En kakaoodlare röjer tropisk skog för att anlägga en ny kakaoodling. Fram till cirka arton år efter plantering växer den årliga avkastningen successivt. Därefter avtar avkastningen på grund av utarmning av näringsämnen i jorden, erosion och ökande angrepp av skadeinsekter och sjukdomar. Mellan tjugo och trettio år efter plantering står odlaren inför ett beslut. Antingen investera i återplantering som innebär att först ta bort de gamla kakaoträden, genomföra åtgärder för att förbättra jordmånen och minska angrepp av sjukdomar och skadeinsekter eller att röja ett nytt område tropisk skog. I mindre befolkade områden är det oftast lättare att röja ny skog. För de mindre odlarna är alternativet med återplantering oftast för dyrt. Under de senaste tio åren har Elfenbenskustens skog halverats.

Kakaoträdet är känsligt för angrepp av insekter och svampar. Detta har fått tillföljd att kemiska bekämpningsmedel används i stor omfattning. De bekämpningsmedel som används främst är Propoxur (Unden 200EC) och Lindan (Gamma BHC). Båda dessa preparat är förbjudna i Sverige. Förtäring av Propoxur leder till akut förgiftning och kan vara direkt dödande. Lindan är giftigt inte bara vid förtäring utan även vid hudkontakt och inandning. Båda preparaten är mycket farliga för vattenlevande organismer och kan påverka vattenmiljön under lång tid.

Rapporter….

2006 publicerade SwedWatch en rapport om förhållandena på kakaoplantagerna i Ghana och Elfenbenskusten. Barnarbete, tvångsarbete och hälsovådlig användning av bekämpningsmedel var några av de problem som studien visade på. Tre år senare utför Nestlé och Cloetta-Fazer fortfarande inga kontroller av arbetsförhållandena på odlingarna. Kraft Foods kontrollerar inte merparten av sina inköp, men 2007 började företaget köpa in viss mängd kakao som certifierats av Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance sigiller

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en oberoende organisation som utvecklat certifieringssystem för olika produktgrupper. I sitt arbete med att införa en certifiering för kakao har Rainforest Alliance satt upp sociala och miljömässiga kriterier. Bland annat förbjuds certifierade odlingar att använda några bekämpningsmedel som är förbjudna enligt den amerikanska miljömyndigheten, United States Environmental Protection Agency (EPA) eller av EU. Vidare är också barnarbete och tvångsarbete förbjudet på de certifierade odlingarna.

Kontroller av att kriterierna efterlevs genomförs av representanter för lokala miljö- och utvecklingsorganisationer. Samtliga certifierade farmer kontrolleras årligen, ibland genom oannonserade kontroller. Såväl ledning som anställda intervjuas i processen.

Edward Millard, hållbarhetschef på Rainforest Alliance, räknar med att några av de marknadsledande chokladproducenterna i Europa, USA och Japan kommer att lansera Rainforest Alliance märkta chokladprodukter med kakao från Elfenbenskusten under 2009 . Han vill av konkurrensskäl inte säga vilka företag som kommer att göra detta.

Utöver samarbetet med Kraft Foods i Elfenbenskusten bedriver Rainforest Alliance, i samarbete med bland andra chokladproducenten Mars, ett projekt riktat mot kakaoodlare i Ghana. Arbetet inleddes 2008 och projektet syftar till att undervisa odlare i uthålligt jordbruk, vilket Edward Millard menar indirekt underlättar arbetet med att lansera ett certifieringssytem för kakao i landet. Edward Millard beräknar att de första odlingarna kan börja certifieras i Ghana under 2009.

Fairtrade märkning

Fairtrade Labelling Organizations International (FLO)

FLO, bildades 1997 och är en paraplyorganisation för 20 märkningsinitiativ i 21 länder som utvecklar kriterier och utför kontroller av att dessa följs av certifierade odlare. FLOs certifiering garanterar odlaren ett pris som täcker produktionsomkostnaden, i form av ett minimipris som är ett lägsta pris som inte underskrids. FLO garanterar också odlarna en premie. Denna ligger utöver minimipriset men ingår alltid i den totalsumma köparen betalar för råvaran. Ju större volymer som köps/säljs, desto högre premien. Premien används till att utveckla lokalsamhället, till exempel skolbyggen, bostäder, hälsovård, eller till investeringar i jordbruket/produktionen. FLO representeras i Sverige av organisationen Rättvisemärkt. FLO har en leverantör av kakao i Ghana och sju leverantörer i Elfenbenskusten certifierade enligt sina kriterier. Kriterierna förbjuder bland annat barnarbete och tvingad arbetskraft, som en grund för förbjudna kemikalier och bekämpningsmedel finns FLO:s Prohibited Materials List . De certifierade odlingarna inspekteras en gång per år. Inget av de undersökta företagen köper kakao certifierad enligt FLO.

Vad har vi konsumenter för ansvar?

Drunkna inte i allt överflöd

Enligt Swedwatch så rekommenderar de oss att:

”Konsumenterna bör också ta sitt ansvar och ställa krav på chokladföretagen och på detaljhandel som säljer choklad. De bör fråga både företag och detaljhandeln hur de kan garantera att chokladen tillverkats på ett sätt som tagit hänsyn till både sociala och miljömässiga krav. De bör även efterfråga Rättvise- och KRAVmärkt choklad i de butiker där de handlar, så att butikerna utökar sitt sortiment av KRAV- och Rättvisemärkt choklad”.

Och vad kommer jag att göra?

Jo, jag kommer att skriva till de chokladtillverkare som jag använder mig av vid mina provningar och fråga hur de arbetar och vilka åtgärder de har tagit för att förbättra villkoren för odlarna, arbetarna samt miljön!

Här är några länkar om ni vill läsa mer.

http://www.swedwatch.org/sv/sites/www.swedwatch.org/files/imagecache/publication_thumb/choklad_org_omsl.jpg

http://www.triplepundit.com/2011/03/greenwashing-many-eco-labels-problem/

Chokladansvar

Share

Uppgifter märkta med * är obligatoriska